Nikt już nie ma złudzeń- zmiany klimatu, to fakt, z którym trzeba się zmierzyć. Ziemia jest naszym domem, a to, że coraz częściej spotykamy się z gwałtowniejszymi burzami, huraganami czy wyższymi temperaturami w ziemie, jest skutkiem naszych zaniedbań. Jeśli chcemy żyć w miarę umiarkowanym klimacie w Polsce, trzeba podjąć się konkretnych zadań, które pomogą naszemu klimatowi.

POMIARY TEMPERATUR

Od ok 140 lat jest mierzona temperatura na globie, a od ponad 30 lat jest zauważalny wzrost temperatur we wszystkich regionach na świecie. Powołano więc IPCC- Międzynarodowy Panel ds. Zmian Klimatu, który dzięki zaawansowanym technologiom, co kilka lat przygotowuję tak zwany Raport Oceny.
Raport Oceny jest podsumowanie zmian klimatu i wzrostu temperatury, które naukowcy zaobserwowali na przestrzeni ostatnich lat. Dostrzegli oni, że temperatura różni się w porównaniu z ostatnim stuleciem- rośnie liczba dni upalnych, za to maleje liczba ilości spalanego śniegu i dni z temperaturą poniżej 0 stopni Celsjusza.

Jest wiele zjawisk klimatycznych, które są skutkami rosnących temperatur, mi.in. powodzie, podtopienia, susze, czy parowanie wody. I tak powodzie i podtopienia, są także zjawiskiem, które jest spowodowane wzrostem temperatury, ponieważ podczas gwałtownych ulew, zwłaszcza w wielkich miastach, woda nie ma czasu, by odpłynąć w odpowiednim czasie, co prowadzi do podtopień.

ZMIANY KLIMATU TERAZ

Konsekwencją zmian klimatu są:
susze na globalną skalę
podnoszenie się poziomu oceanów
gwałtowne pożary, susze czy ulewy
migracja ludności
powodzie błyskawiczne
więcej upalnych dni, które mogą stanowić zagrożenie dla ludzi, zwłaszcza osób starszych
zanieczyszczenie powietrza
wymieranie różnych gatunków zwierząt i roślin
pojawienie się nowych choroby zwierząt i trujących roślin

To tylko kilka przykładów zmian klimatów, które teraz możemy zaobserwować, a warto zapamiętać, że takich zagrożeń będzie pojawiać się więcej.

CO MOŻEMY ZROBIĆ I CZY JESTEŚMY PRZYGOTOWANI NA ZMIANY KLIMATYCZNE

Mimo tego, że od lat, w szkołach i telewizji, mówi się o zmianach klimatu i o tym, że trzeba zmienić swój sposób myślenia na ten temat, mamy i tak jeszcze wiele do zrobienia. Jeśli chodzi o to, czy społeczność jest gotowa stawić czoła gwałtownym zdarzeniom pogodowym, radzić sobie z ich konsekwencjami, a nawet wykorzystać
z korzyścią dla nich samych i przyszłych pokoleń, kwestie te stają się równie ważne, jak problemy związane ze zmianą klimatu. Naukowcy nie za bardzo dokładnie odpowiadają na to pytanie, jak dalece powinniśmy ograniczyć emisje przemysłowe do środowiska. I jak dobrze gospodarka dostosowuje się do skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych. Większość ludzi na świecie nie martwi się pogodą ani klimatem, ale martwi się klęskami żywiołowymi i katastrofami, które zagrażają mieszkańcom i działalności przemysłowej. Warto zauważyć, że kraje rozwijające się dysponujące najmniejszymi zasobami są szczególnie zaniepokojone tymi obawami – one zwykle najbardziej cierpią z powodu ekstremalnych zjawisk pogodowych.

7 korzyści z ekologicznej odzieży. To nie tylko kwestia ochrony środowiska!

Oto co możemy zrobić, by być gotowym na dalsze zmiany klimatu:

ograniczyć emisje CO2
dążyć do gospodarki zero emisyjnej
rozwój i edukacja społeczeństwa
system wczesnego ostrzegania- alerty pogodowe przed burzami czy huraganami
przechwytywać wodę z ulew i przechowywać ją, by potem można jej było użyć podczas suszy
zainstalowanie paneli słonecznych
prowadzić gospodarstwo rolne czy hodować bydło w myśli ograniczenia gazów cieplarnianych
zaadaptować uprawy od ekstremalnych warunków pogodowych
wdrążać cele środowiskowe, zwłaszcza lokalnie.

NIEPEWNOŚĆ

Jednak główną rolę w zmianach klimatycznych, nadal odgrywa niepewność, ponieważ nikt nie jest w stanie przewidzieć, co nas czeka w niedalekiej oraz dalekiej przyszłości. Prognozy pogodowe nie zachęcają, by się cieszyć o wiadomości z kraju i świata utwierdzają obywateli, że zmiany klimatyczne dotyczą każdej dziedziny przemysłu i gospodarki, a co za tym idzie każdego z nas.

1 thought on “Zmiany klimatu w przyszłości

  1. Zmiany klimatyczne są nienegowanym faktem i już dzisiaj mamy tego efekty. Każdy kto mówi, że w przeszłości miały już miejsce okresy zmiany klimatu, nie ma pojęcia jak szybko i drastycznie przebiega obecna zmiana klimatu spowodowana działalnością człowieka.

Comments are closed.