Rodzaje separatorów magnetycznych wykorzystywane w przemyśle

Dynamiczny rozwój technologii, z którym mamy do czynienia aktualnie sprawia, że przedsiębiorstwa wyposażone są w coraz to nowocześniejsze i praktyczniejsze urządzenia. Jednymi z nich są różnego typu separatory magnetyczne, które w znacznym stopniu usprawniają pracę firm wielu branż. Czym są i jakie rodzaje znaleźć można na rynku?

Czym są separatory magnetyczne?

Separatory magnetyczne to typ separatora, który do usunięcia zanieczyszczeń metalowych wykorzystuje pole magnetyczne wytworzone przez prąd elektryczny lub działanie siły magnetycznej. Dzięki nim możliwe jest usunięcie opiłków oraz większych elementów z wszelkiego rodzaju substancji (ciał stałych, półpłynnych i płynnych), a także oczyszczenie maszyn i urządzeń wykorzystywanych do obróbki metali z odpadów poprodukcyjnych. Należy jednak zaznaczyć, że mają one zastosowanie jedynie w przypadku metali, które wykazują właściwości magnetyczne. Zalicza się do nich m.in.: żelazo, kobalt, nikiel i niektóre stopy, np. wybrane rodzaje stali. Stanowią bardzo praktyczne rozwiązanie, a szeroka gama produktów sprawia, że doskonale sprawdzą się w wielu branżach.

Jakie rodzaje separatorów magnetycznych mają zastosowanie w przemyśle?

Separatory magnetyczne (magnetix.com.pl) to szeroka gama zróżnicowanych urządzeń, które doskonale sprawdzają się w wielu przedsiębiorstwach. Co do zasady wszystkie oferowane na rynku sprzęty można podzielić na separatory elektromagnetyczne, ferrytowe i neodymowe. Mogą one służyć do oddzielania metali żelaznych lub nieżelaznych.

Dodatkowo biorąc pod uwagę konstrukcję, wyróżnia się 12 typów urządzenia:

  • separator elektromagnetyczny taśmowy, separator magnetyczny taśmowy i blok magnetyczny mające zastosowanie do segregowania substancji sypkich transportowanych na przenośnikach taśmowych lub podajnikach wibracyjnych,
  • separator magnetyczny płytowy, który ma zastosowanie w przypadku zanieczyszczeń w materiałach sypkich transportowanych pneumatycznie lub grawitacyjnie,
  • separator wiroprądowy, separator bębnowy do oddzielania opiłków metali z materiałów sypkich lub rozdrobnionych (średnio oraz drobnoziarniarnistych),
  • bęben magnetyczny oraz separator magnetyczny stożkowy i sito magnetyczne mające zastosowanie w oczyszczaniu materiałów sypkich transportowanych na przenośnikach taśmowych,
  • płyta magnetyczna wykorzystywana do oddzielania metali z materiałów sypkich,
  • rekuperator magnetyczny mający zastosowanie do substancji płynnych,
  • filtr magnetyczny stosowany do oczyszczania z metalowych zanieczyszczeń substancji półpłynnych i płynnych.

Jak można zauważyć separatory magnetyczne to szeroka gama produktów, które mogą mieć zastosowanie w wielu zakładach działających w różnych branżach. Do najważniejszych zaliczyć można przemysł: chemiczny, wydobywczy, drzewny, spożywczy i tytoniowy. Często można je znaleźć także w miejskich sortowniach śmieci. Nie jest to jednak zamknięty katalog przedsiębiorstw. Dzięki możliwości dopasowania cech separator do potrzeb firmy istnieje możliwość doboru urządzenia doskonałego dla każdej z nich, bez znaczenia na branże czy wielkość przedsiębiorstwa.