Katowice – jak kształtowało się współczesne miasto?

Znane jako gwarny ośrodek miejski i przemysłowy, jeszcze nie tak dawno były… wsią. Katowice nie bez powodu dla miłośników historii są miastem tak wyjątkowym. Co warto wiedzieć przed rozpoczęciem historycznej wycieczki po terenie tego miasta?

Katowice to miasto, które kształtowało się w dość ciekawy sposób. Wiadomo, że początków dzisiejszego miasta można szukać na terenie wsi, założonej w XVI wieku na obszarze Kuźnicy Boguckiej. Wiadomo, że centrum tej wsi znajdowało się w okolicy dzisiejszego Rynku, wiadomo, że tu krzyżowały się najważniejsze trakty komunikacyjne. Wieś ta zaczęła nabierać na znaczeniu w wieku XVIII, kiedy to dynamiczny rozwój przemysłu sprawił, że dawne kuźnice zaczęto zastępować wielkimi zakładami, które mogły dać zatrudnienie wielu ludziom. Z rozwojem przemysłu wiązał się zatem rozwój Katowic, na terenie których zaczęło się pojawiać coraz więcej ważnych budowli. Zakłady przemysłowe zaczęto stawiać poza centrum, które zaczęło zyskiwać regularną siatkę ulic. To przy nich zaczęła rozwijać się miejska zabudowa, mająca podkreślać rolę Katowic. W taki też sposób rozwinęła się główna oś miejska, łącząca rejon Placu Wolności z Rynkiem oraz rejonem dzisiejszego placu Szramka. Najstarszym punktem na tej miejskiej osi jest rynek, który uformował się w 1859 roku. A gdzie można dziś oglądać najstarsze kamienice na terenie Katowic? W rejonie Placu Wolności oraz ulicy Warszawskiej. Sporą wartość historyczną mają też te kamienice, które znajdują się przy ulicy Dworcowej oraz przy ulicy Mariackiej. To one wciąż przypominają nam o najstarszej osi miejskiej, która uformowała się jeszcze przed tak ważnym wydarzeniem, jakim było nadanie Katowicom praw miejskich.

Bytom. Dzieje Srebrnego Miasta