Patenty przyznawane przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej są przyznawane na wynalazki po spełnieniu określonych wymagań formalnych. Nie wszystko jednak można opatentować. Prawo własności przemysłowej określa co można zgodnie z prawem nazywać wynalazkiem i objąć ochroną prawną na określony czas.
Niezależnie od dziedziny techniki, patent można zdobyć na wynalazek który jest czymś nowym w świecie naukowym. Co to znaczy? Nowość to nic innego jak cecha, która oznacza, że wcześniej twój pomysł nie został już zrealizowany, udostępniony w formie pisemnego lub ustnego opisu i nie jest częścią istniejącego już stanu techniki, nie jest używany, wystawiany ani w jakikolwiek inny sposób ujawniony. Wynalazek nie będzie nowy jeżeli ktoś cię uprzedził i wcześniej zgłosił takie rozwiązanie do rejestracji, pomimo że patent nie został jeszcze oficjalnie udzielony.
Po drugie twój wynalazek musi mieć poziom wynalazczy. Tę okoliczność stwierdza się z perspektywy znawcy danej branży. Dla tego znawcy musi być oczywiste, że takie rozwiązanie nie wynikało już wcześniej ze stanu techniki.

Po trzecie wynalazek musi nadawać się do przemysłowego stosowania, to jest można go powtarzać bez ograniczeń w rozumieniu technicznym, produkować przemysłowo czy też w rolnictwie. Jednorazowy wytwór przypadku, którego nie umiesz powtórzyć niestety nie będzie miał charakteru wynalazku.
Nawet jeśli po spełnieniu powyższych cech stwierdzisz, że twój wynalazek nadaje się do opatentowania, to pamiętaj żeby sprawdzić listę rzeczy, na których nigdy nie można uzyskać patentu. Między innymi będą to odkrycia matematyczne, teorie naukowe, programy komputerowe, ale też wynalazki sprzeczne z porządkiem publicznym, rośliny i zwierzęta.

Myjka ciśnieniową – zasada działania